Comisii de specialitate

Primăria Dobrun

1. Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, agricultura, administrarea domeniului public si privat, gospodarire comunala si protectia mediului, servicii si comert, programe de dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, formata din:

 • Dinca Marian - presedinte
 • Podaru Anisoara - secretar
 • Stan Marian - membru

2. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, culte, activitati social-culturale, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret, activitati sportive si de agrement, formata din:

 • Teodorescu Ioana - presedinte
 • Ionita Danut - secretar
 • Ion Ionut - membru

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si disciplinei publice, a drepturilor cetatenilor, formata din :

 • Salcianu Ion - presedinte
 • Dodica Iulian Pavel - secretar
 • Barbu Nicusor - membru

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
   Solicitare informatii / Legislatie