Comisii de specialitate

Primăria Dobrun

1. Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, agricultura, administrarea domeniului public si privat, gospodarire comunala si protectia mediului, servicii si comert, programe de dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, formata din:

 • Dinca Marian - presedinte
 • Constantin Gheorghe Laurentiu - secretar
 • Dutu Leonard - membru

2. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, culte, activitati social-culturale, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret, activitati sportive si de agrement, formata din:

 • Barca Titi Costin- presedinte
 • Rusu Elena Monica - secretar
 • Iacob Viorel Toma - membru

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si disciplinei publice, a drepturilor cetatenilor, formata din :

 • Mitca Ion Florea - presedinte
 • Predescu Mariana - secretar
 • Moraru Costel - membru

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
   Solicitare informatii / Legislatie